Aktualności

  Podpisano umowy na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wilhelma Macha – etap I” oraz na nadzór inwestorski

  2022-04-19

  W dniu 15 kwietnia 2022 r. podpisana została z Wykonawcą Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych HYDROBUD B. Pysz, U. Pysz Sp. J. z Latoszyna umowa na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Wilhelma Macha – etap I. Planowany termin zakończenia inwestycji koniec października br., wartość zawartej umowy to ponad 1,05 mln zł. W ramach Zadania zostanie wybudowana metodą przewiertu kanalizacja o długości ponad 1 km, w tym długość sfinansowana w ramach Projektu około 0,9 km.   Nadzór inwestorski, zgodnie z zawartą  również w dniu 15 kwietnia br. umową, sprawować będzie Piotr Mazur Firma Inżynierska MAZPROK z Krakowa.

  więcej

  Podpisano umowę na realizację zadania pn. Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica

  2022-02-10

  W dniu 03 lutego 2022 r. została podpisana z firmą AquaRD Sp. z o.o. z Warszawy  umowa na realizację zadania pn. Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica, obejmującego:

  • budowę systemu monitoringu wybranych elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną.
  Wykonawca zadanie, którego wartość wyniesie 1 248 786 zł netto zrealizuje do końca października br.

  więcej

  Zakończono część 2 i 5 modernizacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnej

  2022-01-31

  Pod koniec grudnia 2021 r. odebrano roboty budowlane wykonane przez  Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna związane z rozpoczętym w marcu 2021 r. II etapem modernizacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnej. Wykonawca przeprowadził renowację istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej metodą rękawa utwardzanego promieniami UV o średnicy o łącznej długości ponad 1,7 km w ulicach: Brzegowa, Rzeczna i Łąkowa o średnicy 600, 500 i 400 mm. Dodatkowo wykonano przebudowę (renowację) 31 studni. Wartość netto wykonanych robót wyniosła ponad 1,5 mln zł.

  więcej

  Relacja z postępu prac realizowanych zadań w ramach Projektu

  2021-11-03

  Obecnie na terenie Stacji Uzdatniania Wody prowadzone są niezbędne inwestycje, jak wymiana szeregu rurociągów sieci technologicznej.  Więcej na temat prowadzonych inwestycji pod adresem https://www.wodociagi.debickie.pl/2021/11/02/modernizacja-stacji-uzdatniania-wody-w-debicy-etap-ii-2/ W ramach realizowanej modernizacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnej wykonano w bieżącym roku przebudowę kanałów na ulicach: Brzegowa, Rzeczna, Łąkowa, Rzeszowska, os. Matejki,  Łysogórska, Leśna, Wielopolska, Sobieskiego, Głowackiego oraz na terenie Parku Skarbka-Borowskiego. Trwają prace  na ul. Rondo, Bojanowskiego, Cmentarnej i na dębickim Rynku.   15 października GAMON TRUCKS sp. z o.o. dostarczyła  zakupiony w ramach Projektu samochód specjalistyczny marki DAF przeznaczony do czyszczenia sieci oraz transportu ścieków.     [gallery size="medium" columns="2" ids="408,409"]  

  Zapraszamy do obejrzenia filmów:

   

  więcej

  Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – etap II

  2021-06-02

  W dniu 31 maja br. została podpisana umowa z HTS Sp. z o.o. z Rzeszowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – etap II.

  więcej

  Przystępujemy do II etapu Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody

  2021-04-19

  Rozpoczęta w 2019 budową zbiornika wody czystej Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy będzie kontynuowana przez Inżynierię Rzeszów S.A., z którą 16 kwietnia br. została podpisana umowa na realizację drugiego etapu. Do końca 2021 roku wykonane zostaną miedzy innymi modernizacja mieszaczy wolnych i szybkich, wymienione zostaną rurociągi ze zbiorników kontaktowych do starej studni wody czystej, dwa rurociągi ze starej studni wody czystej do pompowni wysokiego tłoczenia, rurociągi przesyłowe w komorze zasuw zbiorników kontaktowych, a także rurociąg obejściowy na odcinku woda surowa – osadnik i rurociąg z osadnika wstępnego do budynku mieszaczy.   Wartość kontraktu to prawie 3,7 mln zł netto. Modernizacja SUW jest jednym z 8 zadań inwestycyjnych realizowanym w ramach projektu: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”, współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.   Zobacz także  https://www.wodociagi.debickie.pl/2021/04/19/przystepujemy-do-ii-etapu-modernizacji-stacji-uzdatniania-wody/  

  Zapraszamy do obejrzenia filmu:

   

   

  więcej

  Podpisano umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopowową w Dębicy – Etap II” oraz na nadzór inwestorski

  2021-04-14

  W marcu br. podpisane zostały umowy z trzema Wykonawcami na realizację zadania pn. „Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopowową w Dębicy – Etap II”. Wykonawcami zadania obejmującego roboty budowlane w zakresie przebudowy i renowacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową o łącznej długości ponad 6,2 km i wartości ponad 4 mln zł netto są Firmy: BLEJKAN S.A. ze Szczecina, Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna z Nieznanowic oraz  Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych HYDROBUD B. Pysz, U. Pysz Sp. J. z Latoszyna. Za nadzór inwestorski nad całością prac odpowiada Piotr Mazur Firma Inżynierska MAZPROK z Krakowa. Więcej informacji na temat inwestycji pod adresem https://www.wodociagi.debickie.pl/2021/04/13/kolejne-zadanie-inwestycyjne-rozpoczete-modernizacja-kanalizacji-sanitarnej-metoda-bezwykopowowa-w-debicy-etap-ii/  

  więcej

  Podpisano kolejny kontrakt w ramach Projektu na realizację zadania „Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego przeznaczonego do czyszczenia sieci oraz transportu ścieków”.

  2020-12-10

  16 listopada br. podpisana została umowa z wyłonionym w ramach przetargu Wykonawcą firmą GAMON TRUCKS sp. z o.o. z Rybnika, na realizację zadania „Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego przeznaczonego do czyszczenia sieci oraz transportu ścieków”. Kontrakt o wartości 1 050 000,00 zł netto zostanie zrealizowany do dnia 15 października 2021 r.

  więcej