Aktualności

  Inteligentny systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną - wdrożony

  2023-02-13

  W grudniu firma AquaRD Sp. z o.o. z Warszawy zakończyła Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica. W ramach Zadania wybudowano punkty monitorowania ciśnienia i przepływu na sieci wodociągowej, oraz przepływu i napełnienia na sieci kanalizacyjnej. Pomiary przesyłane są na bieżąco do systemu SCADA. Wykonawca dostarczył i wdrożył także system AquaGIS oraz matematyczny model hydrauliczny sieci. Wdrożony system ułatwi monitorowanie przecieków, strat wody oraz wycieków ścieków. Wartość zrealizowanego kontraktu to 1,25 mln złotych netto, a jego odbioru końcowego dokonano 31 stycznia br. Więcej informacji pod adresem: https://www.wodociagi.debickie.pl/2023/02/09/inteligentny-systemu-zarzadzania-siecia-wodociagowa-i-kanalizacyjna-wdrozony/  

  więcej

  Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Wilhelma Macha – etap I

  2022-11-23

  18 listopada br. odebrano wybudowaną w ul. Wilhelma Macha kanalizację sanitarną o długości ponad 1 km. Wykonawca Zadania - Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych HYDROBUD B. Pysz, U. Pysz Sp. J. z Latoszyna nową kanalizację wybudował głównie metodą przewiertu sterowanego. Wartość inwestycji wyniosła 1 162 543,20 złotych netto,  w tym w ramach Projektu 1 091 237,00 złotych netto.

  więcej

  Budowa systemu monitoringu wybranych elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zakończona

  2022-11-23

  W październiku zakończone zostały trwające od lutego br. prace związane z budową systemu monitoringu wybranych elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Prace te zostały zrealizowane przez firmę AquaRD Sp. z o.o. z Warszawy w ramach Zadania pn. Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica.  Zrealizowana Część 1 dotyczyła budowy punktów monitorowania wyposażonych w urządzenia do pomiaru w sieci wodociągowej ciśnienia i przepływu, a w przypadku sieci kanalizacyjnej do pomiaru przepływu i napełnienia. Pomiary przesyłane są na bieżąco do systemu SCADA. Zostaną one także wykorzystane do budowanego w ramach Części 2 Zadnia modelu hydraulicznego sieci oraz systemu GIS.

  więcej

  Realizacja zadania pn. Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica

  2022-06-20

  Trwają prace związane z realizacją zadania pn. Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica. W ramach zadania wybudowano już 7 punktów pomiarowych na sieci wodociągowej. Docelowo powstanie 16 takich punktów na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Trwają prace programistyczne nad systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia i przetwarzania danych geograficznych obsługiwanej przez Wodociągi Dębickie sieci (system GIS). Więcej informacji pod adresem https://www.wodociagi.debickie.pl/2022/06/15/inteligentny-system-zarzadzania-sieciami-wodno-kanalizacyjnymi/  

  więcej

  Zakończono część 3 i 4 modernizacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnej

  2022-06-08

  Pod koniec maja br. zostały odebrane roboty budowlane wykonane przez Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych HYDROBUD B. Pysz, U. Pysz Sp. J. w ramach II etapu modernizacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnej. Wykonawca przeprowadził renowację istniejącego kanału kanalizacji sanitarnej o średnicy DN200, DN250 i DN300 metodą rękawa utwardzanego promieniami UV,  przebudowę odcinka kanału kanalizacji sanitarnej DN200 metodą krackingu  oraz odcinka DN300 metodą wykopu. Dokonano także renowacji 148 istniejących studni, wymieniono ponad 65 włazów oraz przebudowano 40 studni w ramach robót dodatkowych. Łączna długość zmodernizowanej sieci to ponad 3,5 km. Więcej informacji pod adresem https://www.wodociagi.debickie.pl/2022/06/06/modernizacja-sieci-kanalizacyjnej-metoda-bezwykopowa-zakonczona/      

  więcej

  Zakończenie realizacji drugiego etapu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody

  2022-05-23

  W maju br. roku, po trwających rok pracach budowlanych został ukończony II etap Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy. Inżynieria Rzeszów S.A. – Wykonawca,  zrealizowała roboty budowlane obejmujące między innymi modernizację mieszaczy wolnych i szybkich, wymianę rurociągów ze zbiorników kontaktowych do starej studni wody czystej, dwóch rurociągów ze starej studni wody czystej do pompowni wysokiego tłoczenia, rurociągów przesyłowych w komorze zasuw zbiorników kontaktowych, a także rurociągu obejściowego na odcinku woda surowa – osadnik i rurociąg z osadnika wstępnego do budynku mieszaczy. Wartość netto wykonanych robót wyniosła 3,8 mln zł. Więcej informacji pod adresem  https://www.wodociagi.debickie.pl/2022/05/23/zakonczono-modernizacje-stacji-uzdatniania-wody/.

  więcej

  Podpisano umowy na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wilhelma Macha – etap I” oraz na nadzór inwestorski

  2022-04-19

  W dniu 15 kwietnia 2022 r. podpisana została z Wykonawcą Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych HYDROBUD B. Pysz, U. Pysz Sp. J. z Latoszyna umowa na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Wilhelma Macha – etap I. Planowany termin zakończenia inwestycji koniec października br., wartość zawartej umowy to ponad 1,05 mln zł. W ramach Zadania zostanie wybudowana metodą przewiertu kanalizacja o długości ponad 1 km, w tym długość sfinansowana w ramach Projektu około 0,9 km.   Nadzór inwestorski, zgodnie z zawartą  również w dniu 15 kwietnia br. umową, sprawować będzie Piotr Mazur Firma Inżynierska MAZPROK z Krakowa.

  więcej

  Podpisano umowę na realizację zadania pn. Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica

  2022-02-10

  W dniu 03 lutego 2022 r. została podpisana z firmą AquaRD Sp. z o.o. z Warszawy  umowa na realizację zadania pn. Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica, obejmującego:

  • budowę systemu monitoringu wybranych elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną.
  Wykonawca zadanie, którego wartość wyniesie 1 248 786 zł netto zrealizuje do końca października br.

  więcej

  Zakończono część 2 i 5 modernizacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnej

  2022-01-31

  Pod koniec grudnia 2021 r. odebrano roboty budowlane wykonane przez  Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna związane z rozpoczętym w marcu 2021 r. II etapem modernizacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnej. Wykonawca przeprowadził renowację istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej metodą rękawa utwardzanego promieniami UV o średnicy o łącznej długości ponad 1,7 km w ulicach: Brzegowa, Rzeczna i Łąkowa o średnicy 600, 500 i 400 mm. Dodatkowo wykonano przebudowę (renowację) 31 studni. Wartość netto wykonanych robót wyniosła ponad 1,5 mln zł.

  więcej