Aktualności

  Relacja z postępu prac realizowanych zadań w ramach Projektu

  2021-11-03

  Obecnie na terenie Stacji Uzdatniania Wody prowadzone są niezbędne inwestycje, jak wymiana szeregu rurociągów sieci technologicznej.  Więcej na temat prowadzonych inwestycji pod adresem https://www.wodociagi.debickie.pl/2021/11/02/modernizacja-stacji-uzdatniania-wody-w-debicy-etap-ii-2/ W ramach realizowanej modernizacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnej wykonano w bieżącym roku przebudowę kanałów na ulicach: Brzegowa, Rzeczna, Łąkowa, Rzeszowska, os. Matejki,  Łysogórska, Leśna, Wielopolska, Sobieskiego, Głowackiego oraz na terenie Parku Skarbka-Borowskiego. Trwają prace  na ul. Rondo, Bojanowskiego, Cmentarnej i na dębickim Rynku.   15 października GAMON TRUCKS sp. z o.o. dostarczyła  zakupiony w ramach Projektu samochód specjalistyczny marki DAF przeznaczony do czyszczenia sieci oraz transportu ścieków.     [gallery size="medium" columns="2" ids="408,409"]  

  Zapraszamy do obejrzenia filmów:

   

  więcej

  Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – etap II

  2021-06-02

  W dniu 31 maja br. została podpisana umowa z HTS Sp. z o.o. z Rzeszowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – etap II.

  więcej

  Przystępujemy do II etapu Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody

  2021-04-19

  Rozpoczęta w 2019 budową zbiornika wody czystej Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy będzie kontynuowana przez Inżynierię Rzeszów S.A., z którą 16 kwietnia br. została podpisana umowa na realizację drugiego etapu. Do końca 2021 roku wykonane zostaną miedzy innymi modernizacja mieszaczy wolnych i szybkich, wymienione zostaną rurociągi ze zbiorników kontaktowych do starej studni wody czystej, dwa rurociągi ze starej studni wody czystej do pompowni wysokiego tłoczenia, rurociągi przesyłowe w komorze zasuw zbiorników kontaktowych, a także rurociąg obejściowy na odcinku woda surowa – osadnik i rurociąg z osadnika wstępnego do budynku mieszaczy.   Wartość kontraktu to prawie 3,7 mln zł netto. Modernizacja SUW jest jednym z 8 zadań inwestycyjnych realizowanym w ramach projektu: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”, współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.   Zobacz także  https://www.wodociagi.debickie.pl/2021/04/19/przystepujemy-do-ii-etapu-modernizacji-stacji-uzdatniania-wody/  

  Zapraszamy do obejrzenia filmu:

   

   

  więcej

  Podpisano umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopowową w Dębicy – Etap II” oraz na nadzór inwestorski

  2021-04-14

  W marcu br. podpisane zostały umowy z trzema Wykonawcami na realizację zadania pn. „Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopowową w Dębicy – Etap II”. Wykonawcami zadania obejmującego roboty budowlane w zakresie przebudowy i renowacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową o łącznej długości ponad 6,2 km i wartości ponad 4 mln zł netto są Firmy: BLEJKAN S.A. ze Szczecina, Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna z Nieznanowic oraz  Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych HYDROBUD B. Pysz, U. Pysz Sp. J. z Latoszyna. Za nadzór inwestorski nad całością prac odpowiada Piotr Mazur Firma Inżynierska MAZPROK z Krakowa. Więcej informacji na temat inwestycji pod adresem https://www.wodociagi.debickie.pl/2021/04/13/kolejne-zadanie-inwestycyjne-rozpoczete-modernizacja-kanalizacji-sanitarnej-metoda-bezwykopowowa-w-debicy-etap-ii/  

  więcej

  Podpisano kolejny kontrakt w ramach Projektu na realizację zadania „Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego przeznaczonego do czyszczenia sieci oraz transportu ścieków”.

  2020-12-10

  16 listopada br. podpisana została umowa z wyłonionym w ramach przetargu Wykonawcą firmą GAMON TRUCKS sp. z o.o. z Rybnika, na realizację zadania „Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego przeznaczonego do czyszczenia sieci oraz transportu ścieków”. Kontrakt o wartości 1 050 000,00 zł netto zostanie zrealizowany do dnia 15 października 2021 r.

  więcej

  Oddanie do eksploatacji zmodernizowanej oczyszczalni ścieków

  2020-10-13

  Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, oddana oficjalnie do eksploatacji 24 września br. była największym zdaniem realizowanym w ramach projektu. Generalnym Wykonawcą była Inżynieria Rzeszów S.A. Więcej informacji na temat inwestycji pod adresem: https://archiwum.wodociagi.debickie.pl/Aktualnosci/no/475  

  więcej

  Zwiększenie dotacji i wydłużenie terminu realizacji Projektu

  2020-08-31

  26 czerwca 2020 r. został podpisany z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej drugi aneks do umowy o dofinansowanie projektu zwiększający dotację o 6,5 ml złotych, a wartość projektu o 10 ml złotych. Aneksem wydłużony został o rok termin zakończenia projektu. Wszystkie zadania zostaną wykonane do końca 2022 r.

  więcej

  Zakończenie realizacji pierwszego etapu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody

  2020-08-31

  W maju br, po trwających rok pracach budowlanych, został ukończony pierwszy etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy w zakresie budowy zbiornika wody czystej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Integral” Sp. z o.o. w Rzeszowie.

  Więcej informacji na temat inwestycji pod adresem: https://archiwum.wodociagi.debickie.pl/Aktualnosci/no/459

  więcej

  Zawarto kolejne umowy na realizację zadań Projektu

  2020-05-19

  W marcu br. została podpisana umowa z Firmą Toolmex Truck Sp. z o.o. z Szydłowca na zakup i dostawę ładowarki teleskopowej osadu. W dniu 14 maja 2020 r. został podpisany kontrakt z FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp. j. z Nieznanowic na realizację inwestycji „Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy Etap I - Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 800 i DN 1000 ul. Kosynierów Racławickich”. Więcej informacji na temat inwestycji pod adresem https://archiwum.wodociagi.debickie.pl/Aktualnosci/no/449

  więcej