Aktualności

  Film z postępu realizacji inwestycji

  2019-12-11

  Zapraszamy do obejrzenia filmu z postępu realizacji inwestycji na terenie Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody w ramach projektu .

   

  więcej

  Trwają prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody

  2019-09-06

  Od kilku miesięcy, w ramach zadania  „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy” trwają prace związane z budową zbiornika wody czystej dla miasta Dębicy. Inwestycję realizuje Generalny Wykonawca -  Integral Rzeszów. Informacja na temat przebiegu robót zamieszczona jest pod adresem  https://archiwum.wodociagi.debickie.pl/Aktualnosci/no/389

  więcej

  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy idzie pełną parą

  2019-08-27

  Za nami cztery miesiące prac związanych z realizacją Zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy. Informacja na temat przebiegu robót dostępna jest pod adresem:  https://archiwum.wodociagi.debickie.pl/Aktualnosci/no/386

  więcej

  Podpisano kontrakt na pierwszy etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody

  2019-05-28

  Podpisano kolejny kontrakt w ramach Projektu dotyczący Modernizacji stacji uzdatniania wody w Dębicy. Wydarzenie miało miejsce 28 kwietnia br., wartość kontraktu wynosi ponad 5,6 mln. zł netto.  Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe "Integral" Sp. z o.o.  rozpocznie prace modernizacyjne  w maju, które obejmą między innymi budowę zbiornika wody, wymianę pomp z przetwornicami, a  także roboty rozbiórkowe i remontowe.   Poniżej relacja z podpisania umowy. [embed]https://youtu.be/b_XCqDtiddo[/embed] .

  więcej

  Kontrakt na realizację Zadania pn. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków podpisany

  2019-05-13

  W dniu 28 marca 2019r. w siedzibie Wodociągów Dębickich  został podpisany największy, bo wart 19,6 zł mln netto kontrakt  na roboty budowlane związane z Zadaniem Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy.  Wykonawcą robót będzie Inżynieria Rzeszów SA, wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonym, która wykona do 31 marca 2021 roku prace, polegające m. in. na modernizacji węzłów: biologicznego oczyszczania ścieków, mechanicznego oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej. Prace na Oczyszczalni Ścieków, po 26 latach użytkowania, pozwolą zmodernizować obiekty i technologię,  a zarazem dostosować park maszynowy, aby jakość ścieków oczyszczonych spełniała wymogi określone w przepisach prawa polskiego i w odpowiednich Dyrektywach UE. Umowę ze strony Wodociągów Dębickich, w obecności Pana Mariusza Szewczyka – Burmistrza Miasta Dębica, podpisał Pan Jacek Gil -Prezes Zarządu, a ze strony Wykonawcy – Inżynierii Rzeszów SA – Pan Grzegorz Król – Prezes Zarządu oraz Pan Arkadiusz Rudy – Członek Zarządu. Poniżej relacja z podpisania umowy. [embed]https://youtu.be/mx1hAhr0pdQ[/embed]

  więcej

  Wyłoniono Inżyniera kontraktu dla zadania „Modernizację oczyszczalni ścieków w Dębicy”

  2019-03-07

  „Grupa Inwestor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Rzeszowa będzie sprawować funkcję Inżyniera kontraktu przy realizacji zadania pn. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Dębicy. Umowa z Wykonawcą  została podpisana 25 lutego 2019 roku i wejdzie w życie z dniem podpisania umowy na roboty budowlane.

  więcej

  Podpisano umowy z Wykonawcami na budowę kanalizacji sanitarnej

  2018-11-09

  W październiku podpisano umowy na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami objętą Zadaniem 5 i 6 w Projekcie. Kanalizację sanitarną o długości 0,68 km w ul. Sportowej i Słonecznej wybuduje Zakład Usług Budowlano-Montażowych Wodmel R. Śniegowski E. Pociask Spółka jawna. Natomiast Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych Hydrobud – B. Pysz, U. Pysz – Spółka jawna wykona 3,30 km kanalizacji sanitarnej przy ul. Łukasiewicza, Energetycznej i Granicznej. Planowany termin zakończenia prac przypada na koniec września 2019 r.  

  więcej

  Umowa o dofinansowanie projektu "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków" podpisana!

  2018-07-24

  12 kwietnia, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”. W imieniu Spółki Wodociągi Dębickie umowę podpisywał Prezes Zarządu Jacek Gil, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentował Prezes Zarządu Kazimierz Kujda. Ta ważna dla Dębicy inwestycja, dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości 21, 7 mln zł i wkładowi własnemu 12,5 mln zł , pozwoli m. in. zmodernizować dębicką oczyszczalnię ścieków, wybudować rezerwowy zbiornik wody czystej dla miasta i zmodernizować stację uzdatniania wody, wybudować prawie 4 km i przebudować kolejne 6,5 km kanalizacji sanitarnej, wdrożyć system inteligentnego zarządzania siecią, będącą w posiadaniu spółki. Prace związane z projektem potrwają do końca 2021 r.  
  Podpisanie umowy o dofinansowanie - od lewej Prezes Wodociągów Dębickich Jacek Gil, Prezes NFOSIGW Kazimierz Kujda    
  Na zdjęciu od lewej: p. Agnieszka Rusinowicz - koordynator projektu od strony NFOSIGW, p. Magdalena Tokarska Kusyk - kierownik wydziału koordynacji projektów NFOSIGW, p. Jacek Gil - Prezes Zarządu Wodociągów Dębickich, p. Agnieszka Jamróz - Dyrektor ds. Ekonomicznych Wodociągi Dębickie, p. Kazimierz Kujda - Prezes Zarządu NFOSIGW, p. Lucyna Grych - Kusek -Pełnomocnik ds. realizacji projektu Wodociągi Dębickie  

  więcej