Kontakt

 • Wodociągi Dębickie Spółka z o.o.
 • ul. Kosynierów Racławickich
 • 39-200 Dębica
 • tel. centrala +48 14 670 51 71
 • fax: +48 14 677 94 27
 • e-mail: poczta@wodociagi.debickie.pl
 • Pełnomocnik ds. Projektu
 • ul. Kosynierów Racławickich
 • 39-200 Dębica
 • tel. +48 14 670 68 34
 • fax: +48 14 677 94 27
 • e-mail: lucyna.grych@wodociagi.debickie.pl

  Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych przy realizacji Projektu
  Informujemy, że Instytucja Zarządzająca stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem:

  • specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
  • lub formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

  Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
  Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. zaniechają podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które skorzystały z w/w mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.