Kontrakt na realizację Zadania pn. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków podpisany

    Dodane przez: Lucyna Grych / 2019-05-13

    W dniu 28 marca 2019r. w siedzibie Wodociągów Dębickich  został podpisany największy, bo wart 19,6 zł mln netto kontrakt  na roboty budowlane związane z Zadaniem Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy. 

    Wykonawcą robót będzie Inżynieria Rzeszów SA, wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonym, która wykona do 31 marca 2021 roku prace, polegające m. in. na modernizacji węzłów: biologicznego oczyszczania ścieków, mechanicznego oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej. Prace na Oczyszczalni Ścieków, po 26 latach użytkowania, pozwolą zmodernizować obiekty i technologię,  a zarazem dostosować park maszynowy, aby jakość ścieków oczyszczonych spełniała wymogi określone w przepisach prawa polskiego i w odpowiednich Dyrektywach UE.

    Umowę ze strony Wodociągów Dębickich, w obecności Pana Mariusza Szewczyka – Burmistrza Miasta Dębica, podpisał Pan Jacek Gil -Prezes Zarządu, a ze strony Wykonawcy – Inżynierii Rzeszów SA – Pan Grzegorz Król – Prezes Zarządu oraz Pan Arkadiusz Rudy – Członek Zarządu.

    Poniżej relacja z podpisania umowy.