Podpisano umowę na realizację zadania pn. Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica

    Dodane przez: Lucyna Grych / 2022-02-10

    W dniu 03 lutego 2022 r. została podpisana z firmą AquaRD Sp. z o.o. z Warszawy  umowa na realizację zadania pn. Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica, obejmującego:

    • budowę systemu monitoringu wybranych elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
    • budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną.

    Wykonawca zadanie, którego wartość wyniesie 1 248 786 zł netto zrealizuje do końca października br.