Podpisano umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopowową w Dębicy – Etap II” oraz na nadzór inwestorski

    Dodane przez: Lucyna Grych / 2021-04-14

    W marcu br. podpisane zostały umowy z trzema Wykonawcami na realizację zadania pn. „Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopowową w Dębicy – Etap II”. Wykonawcami zadania obejmującego roboty budowlane w zakresie przebudowy i renowacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową o łącznej długości ponad 6,2 km i wartości ponad 4 mln zł netto są Firmy: BLEJKAN S.A. ze Szczecina, Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna z Nieznanowic oraz  Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych HYDROBUD B. Pysz, U. Pysz Sp. J. z Latoszyna.

    Za nadzór inwestorski nad całością prac odpowiada Piotr Mazur Firma Inżynierska MAZPROK z Krakowa.

    Więcej informacji na temat inwestycji pod adresem https://www.wodociagi.debickie.pl/2021/04/13/kolejne-zadanie-inwestycyjne-rozpoczete-modernizacja-kanalizacji-sanitarnej-metoda-bezwykopowowa-w-debicy-etap-ii/