Postępowania przetargowe na realizację kolejnych zadań w ramach Projektu

    Dodane przez: Lucyna Grych / 2020-02-25

    Ogłoszono kolejne postępowania przetargowe na realizację zadań w ramach Projektu:

    • W dniu 31.01.2020 r. opublikowano drugie postępowanie na zakup i dostawę ładowarki teleskopowej osadu, w ramach zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy”. Pierwsze postępowanie zakończyło się unieważnieniem w dniu 30.01.2020 r. Szczegółowe informacje na temat przetargu dostępne są pod adresami: https://www.wodociagi.debickie.pl/BIP/no/92/nr/10108 oraz https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1230159
    • W dniu 18.02.2020 r. opublikowano postępowanie na realizację zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy Etap I – Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 800 i DN 1000 ul. Kosynierów Racławickich”. Oferty można składać do dnia 27.03.2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się na stronie platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/315673.