Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy – etap II

  Dodane przez: Lucyna Grych / 2019-10-17

  W dniu 23 września 2019 r. ogłoszono przetarg na wykonanie Dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy – etap II. W ramach zadania zostanie zaprojektowana przebudowa 25 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Dębicy o łącznej długości 6,5 km.
  Oferty można składać do dnia 24 października 2019 r.

  Szczegółowe informacje na temat przetargu dostępne są pod adresami:

  https://archiwum.wodociagi.debickie.pl/BIP/no/92/nr/10101

  oraz

  https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1207489