Przystępujemy do II etapu Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody

  Dodane przez: Lucyna Grych / 2021-04-19

  Rozpoczęta w 2019 budową zbiornika wody czystej Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy będzie kontynuowana przez Inżynierię Rzeszów S.A., z którą 16 kwietnia br. została podpisana umowa na realizację drugiego etapu.

  Do końca 2021 roku wykonane zostaną miedzy innymi modernizacja mieszaczy wolnych i szybkich, wymienione zostaną rurociągi ze zbiorników kontaktowych do starej studni wody czystej, dwa rurociągi ze starej studni wody czystej do pompowni wysokiego tłoczenia, rurociągi przesyłowe w komorze zasuw zbiorników kontaktowych, a także rurociąg obejściowy na odcinku woda surowa – osadnik i rurociąg z osadnika wstępnego do budynku mieszaczy.

   

  Wartość kontraktu to prawie 3,7 mln zł netto.

  Modernizacja SUW jest jednym z 8 zadań inwestycyjnych realizowanym w ramach projektu: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”, współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
  i Środowisko na lata 2014-2020.

   

  Zobacz także  https://www.wodociagi.debickie.pl/2021/04/19/przystepujemy-do-ii-etapu-modernizacji-stacji-uzdatniania-wody/

   

  Zapraszamy do obejrzenia filmu: