Realizacja zadania pn. Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica

    Dodane przez: Lucyna Grych / 2022-06-20

    Trwają prace związane z realizacją zadania pn. Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica.

    W ramach zadania wybudowano już 7 punktów pomiarowych na sieci wodociągowej. Docelowo powstanie 16 takich punktów na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Trwają prace programistyczne nad systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia i przetwarzania danych geograficznych obsługiwanej przez Wodociągi Dębickie sieci (system GIS).
    Więcej informacji pod adresem https://www.wodociagi.debickie.pl/2022/06/15/inteligentny-system-zarzadzania-sieciami-wodno-kanalizacyjnymi/