Wykonano tablice informacyjne

    Dodane przez: Lucyna Grych / 2019-05-14

    W miejscach realizacji  czterech Zadań objętych Projektem: na ternie Oczyszczalni Ścieków, Stacji Uzdatniania Wody oraz przy ul. Sportowej i Granicznej  zgodnie z planem działań informacyjno-promocyjnych zamieszczono tablice informacyjne.