Wyłoniono Inżyniera kontraktu dla zadania „Modernizację oczyszczalni ścieków w Dębicy”

    Dodane przez: Lucyna Grych / 2019-03-07

    „Grupa Inwestor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Rzeszowa będzie sprawować funkcję Inżyniera kontraktu przy realizacji zadania pn. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Dębicy. Umowa z Wykonawcą  została podpisana 25 lutego 2019 roku i wejdzie w życie z dniem podpisania umowy na roboty budowlane.