Zakończono część 2 i 5 modernizacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnej

    Dodane przez: Lucyna Grych / 2022-01-31

    Pod koniec grudnia 2021 r. odebrano roboty budowlane wykonane przez  Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna związane z rozpoczętym w marcu 2021 r. II etapem modernizacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnej.

    Wykonawca przeprowadził renowację istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej metodą rękawa utwardzanego promieniami UV o średnicy o łącznej długości ponad 1,7 km w ulicach: Brzegowa, Rzeczna i Łąkowa o średnicy 600, 500 i 400 mm. Dodatkowo wykonano przebudowę (renowację) 31 studni. Wartość netto wykonanych robót wyniosła ponad 1,5 mln zł.