Zamówienia publiczne

  Drugie postępowanie przetargowe na Usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – etap II

  2021-04-19

  W  dniu 14 kwietnia br. opublikowano drugie postępowanie przetargowe na Usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – etap II. Pierwsze postępowanie zakończyło się unieważnieniem w dniu 09 kwietnia 2021 r.

  Oferty można składać do dnia 06 maja 2021 r.

  więcej

  Postępowanie przetargowe na Usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II

  2021-03-01

  W  dniu 19 lutego 2021 r. opublikowano ogłoszenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II.

  Oferty można składać do dnia 19 marca 2021 r.

  więcej

  Postępowanie przetargowe na realizacje zadania pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II

  2021-02-18

  W dniu 17 lutego 2021 r. opublikowano ogłoszenie na realizację zadania pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II.

  Oferty można składać do dnia 31 marca 2021 r.

  więcej

  Postępowanie przetargowe na Usługę nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy – etap II.

  2021-02-18

  W  dniu 12 lutego 2021 r. opublikowano ogłoszenie na Usługę  nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy – etap II.
  Oferty można składać do dnia 01 marca 2021 r.

  więcej

  Postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy Etap II

  2020-11-13

  W dniu 10.11.2020 r. opublikowano postępowanie przetargowe na realizację zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy Etap II”.
  Oferty można składać do dnia 12.01.2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się na stronie platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/393508

  więcej

  Postępowania przetargowe na realizację kolejnych zadań w ramach Projektu

  2020-02-25

  Ogłoszono kolejne postępowania przetargowe na realizację zadań w ramach Projektu:

  więcej

  Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę ładowarki teleskopowej osadu

  2019-12-11

  W dniu 09 grudnia 2019 r. ogłoszono przetarg na zakup i dostawę ładowarki teleskopowej osadu, w ramach zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy”.

  więcej

  Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy – etap II

  2019-10-17

  W dniu 23 września 2019 r. ogłoszono przetarg na wykonanie Dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy – etap II. W ramach zadania zostanie zaprojektowana przebudowa 25 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Dębicy o łącznej długości 6,5 km.
  Oferty można składać do dnia 24 października 2019 r.

  więcej