Zamówienia publiczne

  Postępowania przetargowe na realizację kolejnych zadań w ramach Projektu

  2020-02-25

  Ogłoszono kolejne postępowania przetargowe na realizację zadań w ramach Projektu:

  więcej

  Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę ładowarki teleskopowej osadu

  2019-12-11

  W dniu 09 grudnia 2019 r. ogłoszono przetarg na zakup i dostawę ładowarki teleskopowej osadu, w ramach zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy”.

  więcej

  Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy – etap II

  2019-10-17

  W dniu 23 września 2019 r. ogłoszono przetarg na wykonanie Dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy – etap II. W ramach zadania zostanie zaprojektowana przebudowa 25 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Dębicy o łącznej długości 6,5 km.
  Oferty można składać do dnia 24 października 2019 r.

  więcej