Zamówienia publiczne

  Postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy Etap II

  2020-11-13

  W dniu 10.11.2020 r. opublikowano postępowanie przetargowe na realizację zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy Etap II”. Oferty można składać do dnia 12.01.2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się na stronie platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/393508

  więcej

  Postępowania przetargowe na realizację kolejnych zadań w ramach Projektu

  2020-02-25

  Ogłoszono kolejne postępowania przetargowe na realizację zadań w ramach Projektu:

  więcej

  Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy – etap II

  2019-10-17

  W dniu 23 września 2019 r. ogłoszono przetarg na wykonanie Dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy – etap II. W ramach zadania zostanie zaprojektowana przebudowa 25 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Dębicy o łącznej długości 6,5 km. Oferty można składać do dnia 24 października 2019 r. Szczegółowe informacje na temat przetargu dostępne są pod adresami: https://archiwum.wodociagi.debickie.pl/BIP/no/92/nr/10101 oraz https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1207489

  więcej