Zamówienia publiczne

    Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy – etap II

    2019-10-17

    W dniu 23 września 2019 r. ogłoszono przetarg na wykonanie Dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy – etap II. W ramach zadania zostanie zaprojektowana przebudowa 25 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Dębicy o łącznej długości 6,5 km. Oferty można składać do dnia 24 października 2019 r. Szczegółowe informacje na temat przetargu dostępne są pod adresami: https://archiwum.wodociagi.debickie.pl/BIP/no/92/nr/10101 oraz https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1207489

    więcej