Zwiększenie dotacji i wydłużenie terminu realizacji Projektu

    Dodane przez: Lucyna Grych / 2020-08-31

    26 czerwca 2020 r. został podpisany z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej drugi aneks do umowy o dofinansowanie projektu zwiększający dotację o 6,5 ml złotych, a wartość projektu o 10 ml złotych.

    Aneksem wydłużony został o rok termin zakończenia projektu. Wszystkie zadania zostaną wykonane do końca 2022 r.